A A A

Na temelju odredbi članka 33.Statuta Općine Smokvica “Službeni glasnik Općine Smokvica” br. 3/09 ,22/13, 6/18), saziva se 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Smokvica za dan,

1. ožujka 2022. g. (utorak)

u Sportskoj dvorani u Smokvici

s početkom u 18:30 sati

Za sjednicu se predlaže sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Smokvica

2. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Smokvica

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu načelnika za period od 01.01.2021 - 30.06.2021.

     PRILOG 1

4. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Smokvica i objavi javnog natječaja

     PRILOG 1

5. Prijedlog Pravilnika o protokolu Općine Smokvica