SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

Klub je osnovan 1925. godine kao nogometna sekcija sokolskog društva. Obnavlja se 1945. godine pod istim imenom. Prvi predsjednik kluba bio je Slave Tomašic. Klub je i jedino sportsko društvo na području Općine Smokvica te trenutno okuplja juniore i seniore te se natječe u 1. Županijskoj nogometnoj ligi Dubrovačko-neretvanske županije.