A A A

Općina Smokvica nudi svojim građanima novu mogućnost prijave komunalnih problema putem WebServisa za upravljanje komunalnim prijavama ZAKRPAJ.to.

ZAKRPAJ.to je moderan i učinkovit alat za evidenciju i upravljanje pristiglih prijava komunalnih problema. Probleme koje, inače, uočavaju komunalni redari i zaposlenici općine, moguće je prijaviti jednostavno i potpuno određeno položajem na terenu, slikom i opisom.

Prijaviti je moguće na dva načina:

  • pametnim telefonom - na terenu
  • računalom - na karti

Najjednostavnija prijava je putem pametnih telefona korištenje aplikacije ZAKRPAJ.to:

  1. Opiši problem
  2. Slikaj
  3. Šalji!

Računalom se prijavljuje na internetskoj stranici www.zakrpaj.to na način da se u odabiru grada odabere Općina Smokvica i klikne na gumb karta.

Direktni link za općinu Smokvica: https://smokvica.zakrpaj.to

Sve prijave (rupe na cesti, napuštena vozila, pokvarene žarulje javne rasvjete, grafiti, razbijene klupice u parku, slomljene grane itd.) biti će vidljive komunalnim službama Općine Smokvica, ali i svim ostalim posjetiteljima WebServisa ZAKRPAJ.to. Osim što će, nadležne službe Općine Smokvica voditi bolju evidenciju svih prijava, građani će imati uvid u dinamiku rješavanja njihovih, ali i svih ostalih prijava.

Nadamo se da će se ovom uslugom povećati interakcija između građana i Općine Smokvica, da će se povećati transparentnost u radu lokalne samouprave, ali i ubrzati postupak otklanjanja problema od prijave do rješavanja.