A A A

JAVNI POZIV


za iskaz interesa za energetsku obnovu obiteljskih kuća, subvencije za ugradnju toplinskih pretvarača (kolektori), ugradnju kotlovskog susatava na biomasu za centralno grijanje te ugradnja energetski učinkovite vanjske stolarije i toplinske izolacije vanjske ovojnice.

Pozivamo sve vlasnike obiteljskih kuća zainteresiranih za energetsku obnovu obiteljskih kuća da svoj interes za to iskažu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Smokvica, najkasnije do 15. prosinca 2014. godine.

Više na linku.