SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode


OBAVJEŠTAVA
javnost i zainteresiranu javnost o upućivanju na

JAVNU RASPRAVU
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ EKSPLOATACIJE TEHNIČKO-GRAĐEVNOG KAMENA NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU „KOTACA“ U OPĆINI SMOKVICA

Javna rasprava trajat će 30 dana, u vremenu od 04. rujna do 02. listopada 2014. godine. Mjesto održavanja javnog uvida u Studiju je upravna zgrada Općine Smokvica, Smokvica 80., svakog radnog dana od 9,00 –14,00 sati.

Više na linku.