SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

Javna naručiteljica Općina Smokvica od 2. srpnja 2014. godine donosi odluku o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti. Naziv predmeta nabave je: "nabava radova iskopa kanala za polaganje strujnih kabela za Športsku dvoranu u Smokvici". Procijenjena vrijednosti nabave je 60.000 kn (bez PDV-a). Više o postupku na linku:

POSTUPAK NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI