A A A

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, objavilo je javni poziv "Poticanje otočnog gospodarstva". 

Riječ je o dodjeli potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima koji ima za cilj pomoći poslodavcima u smanjenju troškova poslovanja, a time i stvoriti uvjete za očuvanje postojećih radnih mjesta. Dodjela potpore omogućava lakše zapošljavanje novih djelatnika, unapređenje poslovanja i razvoj otočnog gospodarstva. Potpora se dodjeljuje temeljem članka 26. Zakona o otocima i Uredbe o uvjetima, kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državne potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta (Narodne novine, broj 77/06 i 66/07).  

 

Korisnici državne potpore su otočni poslodavci sa sjedištem na otocima koji svoju djelatnost obavljaju na otocima. Također, mogu ostvariti potpore ako radnici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima i rade kod istog poslodavca najmanje dvanaest mjeseci bez prekida. Udio vlasništva države, jedinice regionalne i lokalne samouprave u strukturi vlasništva korisnika potpora ne smije biti  veći od 50% te otočni poslodavac ne smije biti financijska institucija (banka, osiguravajuće društvo, štedno-kreditna zadruga i sl.).  

 

Otočni poslodavci mogu ostvariti najveći iznos potpore do 200.000 EUR-a (bruto iznos), izraženo u kunskoj protuvrijednosti sukladno srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate/a, tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine, uključujući sve državne potpore i državne potpore male vrijednosti. Na slabije razvijenim otocima (otocima prve skupine) otočni poslodavci imaju pravo na potpore u punom iznosu jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće bez doprinosa na plaću za sve djelatnosti, a na razvijenijim otocima (otocima druge skupine) pola takve plaće za djelatnosti koje su navedene u pozivu. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i ove godine nastavlja s provođenjem mjere dodjele potpore male vrijednosti koja se provodi u skladu s Javnim pozivom za dodjelu potpora male vrijednosti u 2017. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta koji se objavljuje u dnevnom tisku „Slobodna Dalmacija“ i „Novi List“ te na službenim stranicama Ministarstva www.razvoj.gov.hr.

 

Na sljedećem linku možete pronaći javni poziv i potrebnu dokumentaciju za prijavu:

https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/regionalni-razvoj/otoci-i-priobalje/poticanje-otocnog-gospodarstva/130

 

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima otvoren je do 31. listopada 2017.