A A A

 

ODLUKA

O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

(JEDNOSTAVNA NABAVA)

"UREĐENJE JAVNO ZELENE POVRŠINE NA VELOJ RIVI U BRNI"

 

Naziv predmeta nabave: "UREĐENJE JAVNO ZELENE POVRŠINE NA VELOJ RIVI U BRNI"

Procijenjena vrijednost nabave: 104.365,80 kn (bez PDV-a)

 

TEKST ODLUKE

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

OBRASCI