A A A

 

MUZEJ ZLATA I SREBRA SMOKVICE

 

Predmet nabave je izvođenje radova Građevinski i obrtnički radovi - Muzej zlato i srebro Smokvice:

  • građevinski radovi
  • obrtnički radovi
  • vodovod i kanalizacija
  • električne instalacije
  • klimatizacija
  • zaštita objekta od provale

Predmet nabave je detaljno opisan u obrascu Troškovnik.

Dokumenti:

     DOKUMENTACIJA O NABAVI

     TROŠKOVNIK

     ESPD OBRAZAC

Knjige sa projektima:

(Projekt se sastoji od 8 knjiga. Iste su dostupne za preuzimanje u ZIP formatu. Iste je nakon preuzimanja potrebno izdvojiti iz arhive kako bi se pregledale)

     Knjiga 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT

     Knjiga 2 - PROJEKT KONSTRUKCIJE

     Knjiga 3 - PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE

     Knjiga 4 - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

     Knjiga 5 - GEODETSKI PROJEKT

     Knjiga 6 - FIZIKA

     Knjiga 7 - ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA

     Knjiga 8 - ELABORAT ZAŠTITE NA RADU