A A A

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Predmet nabave:

Nabava usluga izrade i pripreme projektne dokumentacije za prijavu projekta "Fotonaponskog sustava na Školskoj sportskoj dvorani u Smokvici" sukladno zahtjevina na javni natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora".

Procijenjena vrijednost nabave:

70 000 kn

VEZANI DOKUMENTI: