POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Predmet nabave:

"Nabava komunalne opreme za gospodarenje otpadom"

Procijenjena vrijednost nabave:

97 365,00 kn

Evidencijski broj nabave:

3/2020

DOKUMENTI:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE I DOKUMENTACIJA UZ POZIV

PRILOG 1 - TROŠKOVNIK

PRILOG 2 - PONUDBENI LIST