POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Predmet nabave:

"Nabava komunalne opreme - vertikalne preše balirke"

Procijenjena vrijednost nabave:

37 500,00 kn

Evidencijski broj nabave:

4/2020

DOKUMENTI:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE I DOKUMENTACIJA UZ POZIV

PRILOG 1 - TROŠKOVNIK

PRILOG 2 - PONUDBENI LIST