SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Predmet nabave:

"Uređenje rampe za izvlačenje barki u naselju Brna"

Procijenjena vrijednost nabave:

100 000,00 kn

Evidencijski broj nabave:

1/2021

DOKUMENTI:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

DOKUMENTACIJA UZ POZIV

PRILOG 1 - TROŠKOVNIK

PRILOG 2 - PONUDBENI LIST

PRILOG 3 - IZVEDBENI PROJEKT

PRILOG 4 - IZJAVA O PRIHVAĆANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA