A A A

PLAN PRIJEMA U

SLUŽBU U 2019. GODINI

Općinski načelnik Općine Smokvica dana 27. ožujka donio je "Plan prijema u službu u 2019. godini".

Ovim planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta i planirani prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Smokvica u 2019. godini.

KOMPLETAN PLAN U PDF DATOTECI