SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

[ NATJEČAJ ZA POPUNU 2 RADNA MJESTA U OPĆINI SMOKVICA ]

Općina Smokvica je raspisala Javne natječaje za popunu 2 radna mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Smokvica. Radi se o natječaju za Pročelnika/cu Jedinstvenog upravnog odjela i natječaju za Višeg referenta za računovodstvo, proračun i financije.
Natječaji su objavljeni danas u Narodnim novinama, tako da od danas (02.08.) počinju teći rokovi.
Više o natječajima: