A A A

Obaviještavaju se kandidati/tkinje koji su se prijavili na objavljeni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Smokvica, na radno mjesto Viši referent za računovodstvo, proračun i financije Jedinstenog upravnog odjela Općine Smokvica te čije su prijave na Natječaj uredne - da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata/tkinja (pisano testiranje i intervju) obaviti dana

18. rujna 2019.g. (srijeda) u Vijećnici Općine Smokvica sa početkom u 14:00 sati