Na temelju odredbi članka 33.Statuta Općine Smokvica “Službeni glasnik Općine Smokvica” br. 3/09 ,22/13, 6/18), saziva se 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Smokvica, za dan,
 

25. siječnja 2021. g. (ponedjeljak)

u Sportskoj dvorani u Smokvici

s početkom u 18,00 sati

 

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća

2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Financijskog izvješća Krublića d.o.o. za 2019. godinu

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07.2020 do 31.12.2020.

5. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Smokvica za 2021.g.

6. Prijedlog Odluke o dodjeli Zahvalnice Općine Smokvica gospođi Branki Pecotić

     PREDLAGATELJ - OŠ SMOKVICA

7. Prijedlog Odluke o dodjeli Glavne godišnje nagrade Općine Smokvica gospođi Ruži Tomašić

     PREDLAGATELJ - NK JADRAN

8. Prijedlog Odluke o dodjeli Posthumne Nagrade Općine Smokvica za životno djelo pok. Marinetu Tomašiću

     PREDLAGATELJ - VU KUMPANJIJA