A A A

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Predmet nabave:

Nabava radova - "Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Smokvica"

Procijenjena vrijednost nabave:

342 800,00 kn

Evidencijski broj nabave:

2/2021

DOKUMENTI:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

DOKUMENTACIJA UZ POZIV

*PRILOG 1 - TROŠKOVNIK

*PRILOG 2 - PONUDBENI LIST

PRILOG 3 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

*PRILOG 4 - IZJAVA O PRIHVAĆANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA

* dokumenti u DOCX formatu. Za pregled dokumenata potrebno je imati office alat WORD.