SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

U sklopu provedbe LAG-ovog projekta „Želim pomagati“, 21. lipnja 2021. godine podijeljen je treći paket kućanskih potrepština i osnovnih higijenskih proizvoda u 2021. godini, odnosno ukupno sedmi paket od početka provedbe projekta.

Podijeljeno je 120 paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština, koji su dostavljeni kućanstvima krajnjih korisnika/ca projekta na području općina Orebić, Smokvica, Blato i Vela Luka te grada Korčule. Važno je spomenuti da su i ovaj put, pripadnici lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Vele Luke, Blata, Smokvice i Korčule pružili operativnu i organizacijsku potporu pri podjeli paketa te im ovim putem srdačno zahvaljujemo.

"Želim pomagati" financira se iz Europskog socijalnog fonda, a provodi ga LAG 5 u partnerstvu s HZZ-om Područni ured u Dubrovniku, Centrom za socijalnu skrb u Korčuli te s općinama Orebić, Smokvica, Blato, Vela Luka i gradom Korčulom.

Provedba projekta traje 30 mjeseci, zaključno do siječnja 2022. godine. Na njemu su trenutno zaposlene 33 žene - pripadnice ciljane skupine.