SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

Lokalna akcijska grupa „LAG 5“ održala je u ponedjeljak, 13. prosinca 2021. godine, završnu konferenciju za javnost u sklopu projekta „Želim pomagati“ u kino dvorani Centra za kulturu u Korčuli.

Na konferenciji su o uspješno provedenim aktivnostima i rezultatima projekta „Želim pomagati“ govorile voditeljica projekta i LAG-a 5 Katarina Slejko, te predstavnica Centra za socijalnu skrb u Korčuli Gorana Depolo.

LAG 5 je u srpnju 2019. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta ”Želim pomagati” (kodni broj: UP.02.1.1.05.0311) u ukupnoj vrijednosti od 6.057.031,16 HRK s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Riječ je o Pozivu „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020“. Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Dubrovnik; Centar za socijalnu skrb Korčula, te općine Vela Luka, Orebić, Blato, Smokvica i Grad Korčula.

Ovim projektom omogućen je pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina. Na poslovima radnice za pomoć starijima i nemoćnima zaposleno četrdeset žena, od kojih osamnaest žena starijih od pedeset godina, devet žena sa završenom osnovnom školom, sedam žena koje su spadale u kategoriju dugotrajne nezaposlenosti, tri žene s invaliditetom, tri žene stranoga podrijetla, te jedna bivša ovisnica. Radnice su mogle biti zaposlene maksimalno 24 mjeseca, a brinule su o preko dvije stotine korisnika.

Tijekom trajanja projekta podijeljeno je preko tisuću paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Projektom je također bilo predviđeno osposobljavanje za poslove gerontodomaćice, te je dvadeset i devet zaposlenih radnica po završetku procesa osposobljavanja steklo verificiranu kvalifikaciju za gerontodomaćicu koja se evidentira u radnim knjižicama. Tom edukacijom omogućilo im se povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada, čime su postale konkurentnije.

Uključivanjem žena u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz projekt „Želim pomagati“ značajno se pridonijelo borbi protiv siromaštva i smanjenju nezaposlenosti, te se poboljšala kvaliteta života krajnjih korisnika - osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju i osoba s invaliditetom, s područja jedinica lokalnih samouprava LAG-a 5 uključenih u njegovu provedbu.

Projekt „Želim pomagati“ završava 8. siječnja 2022. godine.

ORIGINALNI ČLANAK

/>