SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

Na temelju članka 45. Statuta Općine Smokvica („Službeni glasnik Općine Smokvica„ br.3/09,22/13,6/18 i 5/21),Općinski načelnik donosi

ODLUKU

O PROGLAŠENJU TJEDNA ŽALOSTI NA PODRUČJU OPĆINE SMOKVICA

 

Članak 1.

Povodom tragične smrti i sahrane naših troje mladih mještana, koji su stradali u prometnoj nesreći 2. siječnja 2022.g., proglašavam tjedan žalosti u Općini Smokvica u trajanju od 03.Siječnja 2022. godine do 10. Siječnja 2022. godine.

 

Članak 2.

Tjedan žalostio bilježava se obaveznim isticanjem zastave na pola koplja na zgradi Općine Smokvica i drugim javnim zgradama i mjestima na području Općine Smokvica. U slučaju da zastava nije na koplju stavlja se crni flor preko zastave.

 

Članak 3.

U tjednu žalosti na javnim mjestima na području Općine Smokvica neće se održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost da sadržaje u okviru svojeg poslovanja obavljaju primjereno tjednu žalosti.

 

Članak4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenoj stranici OpćineSmokvica.

 

 

 

 

   NAČELNIK:

Kuzma    Tomašić