Niže supoveznice za odluke o cijeni usluga VODOVOD BLATO D.O.O.:

ODLUKA O CIJENI VODNIH USLUGA

ODLUKA O CIJENI OSTALIH USLUGA

CIJENIK