SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

JAVNI POZIV

za predlaganje javnih priznanja Općine Smokvica

 

Ovime se pozivaju fizičke osobe, pravne osobe, udruge u ostale institucije da mogu podnijeti obrazloženi prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Smokvica, koja će se dodjeliti na Svečanoj sjednici općinskog vijeća Općine Smokvica, 30. svibnja 2022. godine.

Javna priznanja Općine Smokvica su:

  • Počasni građanin Općine Smokvica
  • Nagrada Općine Smokvica za životno djelo
  • Godišnja naggrada Općine Smokvica
  • Zahvalnica Općine Smokvica

Obrazloženi prijedlozi se dostavljaju Općini Smokvica poštom ili osobno u ured Općine, a najkasnije do 9. svibnja 2022. godine.