A A A

Općina Smokvica raspisuje javni natječaj za prijam u službu za radno mjesto: referent za poslove komunalnih djelatnosti- Komunalni redar.

Više na linku: NATJEČAJ

PODACI O NATJEČAJU