A A A

 

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup kioska u vlasništvu Općine Smokvica, dimenzija 360x240 cm, koji se nalazi na javnoj površini, uz županijsku cestu Ž6223.

Zakup se daje na odreženo vrijeme od 15. lipnja 2023. do 15. rujna 2023., uz mogućnost produženja na zahtjev zakupnika. Početnu cijena najma je 150 € mjesečno.

VIŠE NA POVEZNICI