A A A

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

PREDMET NABAVE:

"Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Smokvica - FAZA 3"

Procjenjena vrijednost nabave: 55 000 €

(pedeset pet tisuća eura)

Evidencijski broj nabave: 4/2023

PRILOZI: