A A A

Na temelju odredbi članka 33.Statuta Općine Smokvica “Službeni glasnik Općine Smokvica” br. 3/09 ,22/13, 6/18), saziva se 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Smokvica za dan,

13. Prosinca 2023. g. (srijeda)

u vijećnici Općine Smokvica

s početkom u 17:30 sati

Za sjednicu se predlaže sljedeći Dnevni red:

      1.Usvajanje Zapisnika sa 9.sjednice  Općinskog vijeća

  1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022. godinu

      3.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022.g.

      4.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022.g.

  1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2023. Godinu

      6.Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno  po smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Smokvica

      7.Prijedlog Odluke o općinskim  porezima

      8.Prijedlog Odluke o redu na pomorskom dobru

  1. Prijedlog Zaključka o broju stipendija, vrsti i deficitarnim zanimanjima za koja će Općina Smokvica raspisati natječaj

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE  (Materijali sjednice u ZIP formatu)