A A A

Na temelju odredbi članka 33.Statuta Općine Smokvica “Službeni glasnik Općine Smokvica” br. 3/09 ,22/13, 6/18), saziva se 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Smokvica za dan,

21. Prosinca 2023. g. (četvrtak)

u vijećnici Općine Smokvica

s početkom u 17:30 sati

Za sjednicu se predlaže sljedeći Dnevni red:

 1. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Smokvica za 2023.godinu
 2. PrijedlogOdluke oizmjenama i dopunama godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Smokvica u 2023.godini
 3. Prijedlog Odluke o izmjenamai dopunama godišnjeg programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Smokvica u 2023.godini
 4. Prijedlog Odluke o izmjenamai dopunama godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Smokvica u 2023.godini
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Smokvica u 2023.godini
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Smokvica u 2023.godini
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Smokvica za financiranje političkih stranaka Općinkog vijeća Općine Smokvica u 2023.g.
 8. Prijedlog Odluke o donošenju Proračuna Općine Smokvica za 2024.godinu  s projekcijama za 2025.god.  i 2026.god.
 9. Prijedlog Odluke o donošenju Programa održavanja   komunalne infrastrukture na području Općine Smokvica za 2024.godinu
 10. Prijedlog Odluke o donošenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Smokvica za 2024.godinu
 11. Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba u športu Općine Smokvica za 2024.godinu
 12. Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju  Općine Smokvica za 2024.godinu
 13. Prijedlog Odluke o donošenju Programa zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Smokvica za 2024.godinu
 14. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Smokvica za 2024.godinu
 15. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2024.godinu
 16. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Smokvica za financiranje političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Smokvica u 2024.godini
 17. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Smokvica za 2023.godinu
 18. Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Smokvica za 2024.godinu
 19. Prijedlog Odluke o zabrani radova u turističkoj sezoni u 2024.g.

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE  (Materijali sjednice u ZIP formatu)