A A A

Na temelju odredbi članka 33.Statuta Općine Smokvica “Službeni glasnik Općine Smokvica” br. 3/09 ,22/13, 6/18), saziva se 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Smokvica za dan,

18. siječnja 2023. g. (četvrtak)

u vijećnici Općine Smokvica

s početkom u 18:00 sati

Za sjednicu se predlaže sljedeći Dnevni red:


1.Usvajanje Zapisnika sa 10.sjednice Općinskog vijeća

2.Usvajanje Zapisnika sa 11.sjednice Općinskog vijeća

3.Prijedlog Odluke o dodjeli  nagrade za Životno djelo gosp. Srđanu Pecotiću

4.Prijedlog Odluke o dodjeli zahvalnice Općine Smokvica gosp.LjubišiPecotiću

5.Prijedlog Odluke o dodjeli zahvalnice Općine Smokvica gosp. Ranku Pecotiću

6.Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2024.g.

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE  (Materijali sjednice u ZIP formatu)