A A A

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

PREDMET NABAVE:

"Nabava i puštanje u rad mobilnog reciklažnog dvorišta"

Procjenjena vrijednost nabave: 14 500 €

(četrnaest tisuća i petsto eura)

Evidencijski broj nabave: 1/2024

PRILOZI: