A A A

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

PREDMET NABAVE:

"Provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti s ciljem upoznavanja korisnika s ulogom mobilnog reciklažnog dvorišta"

Procjenjena vrijednost nabave: 2 000 €

(dvije tisuće eura)

Evidencijski broj nabave: 2/2024

PRILOZI: