A A A

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

PREDMET NABAVE:

"Provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva"

Procjenjena vrijednost nabave: 5 000 €

(pet tisuća eura)

Evidencijski broj nabave: 3/2024

PRILOZI: