SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

Molimo birače koji zbog teže bolesti, nemoći ili s obzirom na postojanje tjelesnog oštećenja ne mogu pristupit na biračko mjesto (jer je bolestan kod kuće, osoba s invaliditetom ili nepokretna osoba), a žele glasovati, da o tome obavijeste Općinsko izborno Povjerenstvo Općine Smokvica na tel. 831-033 na sam dan izbora od 7:00 do 12:00 sati.

Onima koji su se pravovremeno javili, birački odbori će omogućiti glasovanje u kućama na dan izbora 21. 5. 2017. godine.

Dokument u *.pdf formatu:  Obavijest biračima