A A A

OBAVIJEST

Pozivamo sve one koji su pretrpjeli štetu u požaru na području Općine smokvica od 18. do 27. srpnja 2015. godine, da tu štetu mogu prijaviti u Uredu Općine Smokvica, radnim danom od 8 do 12 sati, počevši od dana 29. srpnja do zaključno sa danom 10. kolovoza 2015. godine.

PROGLAS