A A A

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA ZA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SMOKVICA

Pozivamo zainteresirane (fizičke i pravne osobe) da svojim prijedlozima (ako ih imaju), iskažu svoj interes za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Smokvica (u bilo kojem segmentu toga Plana), kako bi predlagatelj utvrdio inicijalni prijedlog i započeo propisani postupak izmjena i dopuna PPUO.

Rok za podnošenje inicijalnih prijedloga je do 15. svibnja 2015. godine.

Prijedlog trcba podnijeti Općini Smokvica, 20 272 Smokvica, u pisanom obliku te priložiti kopiju katastarskog plana za nekretninu na koju se prijedlog odnosi.

PROGLAS U PDF-u.