A A A

Poziv za dostavu ponude: "Provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva"

Poziv za dostavu ponude: "Provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti s ciljem upoznavanja korisnika s ulogom mobilnog reciklažnog dvorišta"

Javna nabava: "Nabava i puštanje u rad mobilnog reciklažnog dvorišta"

Javna nabava: "Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Smokvica - FAZA 3"

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE: "Uređenje pomoćnog sportskog igrališta"

Javna nabava: "Nabava i ugradnja sprava za dječje igralište Dječjeg vrtića"

Javna nabava - "Nabava spremnika za miješani komunalni otpad"

Javna nabava: Izrada projektne dokumentacije za gradnju zgrade Dobrovoljnog vatrogasnog društva Smokvica

Javna nabava - Poziv za dostavu ponuda

Javna nabava - "Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Smokvica"

Javna nabava - "Uređenje rampe za izvlačenje barki u naselju Brna"

Javna nabava - "Nabava komunalne opreme - vertikalne preše balirke"

Javna nabava - "Nabava komunalne opreme za gospodarenje otpadom"

Javna nabava - "Sanacija potpornog zida na kolodvoru u Smokvici"

Javna nabava - "Izrada dokumentacije za sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada Ugrinovica"

Javna nabava - "Nabava usluge izrade i održavanje web stranice i promocija putem društvenih mreža"

Javna nabava - "Nabava usluge dizajna i tiska brošura i promotivnih materijala"

Javna nabava - "Usluge organizacije promotivnih i edukacijskih događaja"

Javna nabava - "Opločenje trga ispred Crkve i Muzeja"

Javna nabava - "Nabava novog vozila - kiper B kategorije"

Javna nabava - Modernizacija školskog - sportskog igrališta u Smokvici

Javna nabava: "Nabava modula za prihvat E-računa u formatu Fina B2G"

Javna nabava - Sanacija zarušenog zida u naselju Brna

Obavijest javnosti o izradi izmjena i dopuna prostornog plana

Javna nabava - Nabava usluge izrade projektno - tehničke dokumentacije za izgradnju potpornog zida na kolodvoru u Smokvici

Javna nabava - Udžbenici od 2. do 8. razreda

Javna nabava "Nabava usluga projektantskog nadzora za građevinske i obrtničke radove Muzej zlato i srebro Smokvice"  objavljeno 12. veljače 2018.

Javna nabava "Nabava usluga stručnog i tehničkog nadzora za građevinske i obrtničke radove Muzej zlato i srebro Smokvice"

Javna nabava UDŽBENICI

Uređenje staze u uvali Istruga

Javna nabava "Uređenje javno zelene površine na Veloj rivi u Brni"

Javna nabava "Modernizacija javne rasvjete na području Općine Smokvica"

JAVNA NABAVA - Muzej zlata i srebra u Smokvici

Javna nabava "Fotonaponski sustav na Školskoj sportskoj dvorani u Smokvici"