SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

Kandidacijske liste- Lokalni izbori 2021.

U skladu s odredbom čl. 26. st. 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Smokvica dana 30. travnja 2021. godine u 12:00 sati, objavljuje sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova predstavničkog tijela jedinice i pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu predloženih kandidatura za izbor općinskog načelnika.

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SMOKVICA

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR NAČELNIKA OPĆINE SMOKVICA

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE SMOKVICA

Od trenutka ove objave počinje teći rok od 48 sati za podnošenje prigovora nadležnom izbornom povjerenstvu.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE SMOKVICA

A A A

Javna nabava - "Uređenje rampe za izvlačenje barki u naselju Brna"

Javna nabava - "Nabava komunalne opreme - vertikalne preše balirke"

Javna nabava - "Nabava komunalne opreme za gospodarenje otpadom"

Javna nabava - "Sanacija potpornog zida na kolodvoru u Smokvici"

Javna nabava - "Izrada dokumentacije za sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada Ugrinovica"

Javna nabava - "Nabava usluge izrade i održavanje web stranice i promocija putem društvenih mreža"

Javna nabava - "Nabava usluge dizajna i tiska brošura i promotivnih materijala"

Javna nabava - "Usluge organizacije promotivnih i edukacijskih događaja"

Javna nabava - "Opločenje trga ispred Crkve i Muzeja"

Javna nabava - "Nabava novog vozila - kiper B kategorije"

Javna nabava - Modernizacija školskog - sportskog igrališta u Smokvici

Javna nabava: "Nabava modula za prihvat E-računa u formatu Fina B2G"

Javna nabava - Sanacija zarušenog zida u naselju Brna

Obavijest javnosti o izradi izmjena i dopuna prostornog plana

Javna nabava - Nabava usluge izrade projektno - tehničke dokumentacije za izgradnju potpornog zida na kolodvoru u Smokvici

Javna nabava - Udžbenici od 2. do 8. razreda

Javna nabava "Nabava usluga projektantskog nadzora za građevinske i obrtničke radove Muzej zlato i srebro Smokvice"  objavljeno 12. veljače 2018.

Javna nabava "Nabava usluga stručnog i tehničkog nadzora za građevinske i obrtničke radove Muzej zlato i srebro Smokvice"

Javna nabava UDŽBENICI

Uređenje staze u uvali Istruga

Javna nabava "Uređenje javno zelene površine na Veloj rivi u Brni"

Javna nabava "Modernizacija javne rasvjete na području Općine Smokvica"

JAVNA NABAVA - Muzej zlata i srebra u Smokvici

Javna nabava "Fotonaponski sustav na Školskoj sportskoj dvorani u Smokvici"