A A A

 

ODLUKA

O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

(JEDNOSTAVNA NABAVA)

"UREĐENJE STAZE U UVALI ISTRUGA"

 

Naziv predmeta nabave: "UREĐENJE STAZE U UVALI ISTRUGA"

Procijenjena vrijednost nabave: 116.630,00 kn (bez PDV-a)

 

KOMPLETAN TEKST ODLUKE

OBRASCI

OBRAZAC 3a

TROŠKOVNIK