A A A

 

Javna nabava: "Nabava vatrogasne opreme" , procijenjena vrijednost: 86.220,00 kuna, evidencijski broj: 1/2022

Dokumenti:

Plan nabave za 2022. godinu      /    Pravilnik o javnoj nabavi


Organizirano vatrogastvo nije u našoj sredini djelovalo kao tradicija iz daljnje prošlosti, ali je borba sa šumskim požarima stara gotovo kao i vjekovna borba na ovim prostorima za život i opstojnost našega čovjeka. Od šezdesetih godina prošlog stoljeća zaredale su se sušne godine i iz temelja su se promijenili uvjeti koji su pogodovali sve učestalijim i velikim šumskim požarima kako na otoku tako i na području Smokvice.

U svim šumskim požarima i brojnim manjim, unatoč činjenici što nije bilo organiziranog vatrogastva, mještani Smokvice su sudjelovali masovno i u većini požara vrlo uspješno. Posebno umijeće Smokvičani su pokazali na požaru 1983. godine prilikom zaustavljanja požara na Vinačcu ispred naselja Brna.

Poslije požara 1985. godine tadašnje rukovodstvo Mjesne zajednice Smokvica pokrenulo je inicijativu da se radi još boljeg i operativnijeg rukovođenja protupožarnom zaštitom organizira tj. osnuje DVD Smokvica. Utemeljenje tj. osnivanje DVD-a obavljeno je 24.siječnja 1986 godine. Prvi predsjednik društva bio je agronom Josip Pecotić. U to vrijeme DVD Smokvica razvijalo se kao peto društvo u okviru Vatrogasne zajednice na području tadašnje Općine Korčula.

Prvo vatrogasno vozilo bio je „Fiat126“ bivše sanitetsko vozilo Zdravstvene stanice Smokvica koje je ta ustanova darovala društvu i koje je preuređeno kao vatrogasno vozilo. Sljedeće 1987. godine DVD Vela Luka poklanja društvu vatrogasni kombi a Vatrogasna zajednica tadašnje Općine Korčula dodjeljuje „Tomos“ poni za potrebe protupožarne ophodnje. Ina trgovina Dubrovnik i PZ Jedinstvo Smokvica dodjeljuju društvu kamion cisternu zapremnine 11000 litara koja je naknadnom preinakom preuređena u vatrogasnu cisternu i služila je između ostalog i za prijevoz vode domaćinstvima u ljetnim mjesecima. Godine 1997. od Državnih robnih zaliha DVD dobiva jedno navalno vozilo a 2005. godine uz pomoć općine Smokvica, VZ DNŽ i samog DVD-a nabavljen je i jedan kombi.

Unatoč nedostatku materijalno-tehničkih kao i financijskih sredstava DVD je uvijek odgovorio temeljnim zadacima a to su prvenstveno stručno osposobljavanje , nabavka vatrogasne opreme i tehničkih sredstava kako bi se uspješno provodila protupožarna preventiva na počecima požara. Tako je u razdoblju od nepune dvije godine vatrogasni tečaj završilo 60 vatrogasaca.

Veliku pomoć i doprinos u razvoju društva dali su gospodarski subjekti sa područja Smokvica i to PZ Jedinstvo, Hotelsko poduzeće Brna, Mjesna zajednica a kasnije Općina Smokvica. Bez njihove potpore i podrške pogotovo u prvim godinama rada ovog društva, danas ovo društvo sigurno ne bi postojalo.

Od 2007 do 2011 godine ovo društvo je u opremanje tj. nabavku materijalno tehničkih sredstava, zaštitne odjeće i obuće uložilo 170.000,00 kuna, a od 2012. do 31.03.2016. godine 350.000,00 kuna, što se odnosi na:

  • Nabavka i ugradnja visokotlačnog modula na zapovjedno vozilo marke TOYOTA, koje vozilo nam je donirala HRT,

  • Nabavka alata za tehničke intervencije sa potrebnom dodatnom opremom te uređenje tehničkog vozila,

  • Nabavka zaštitnih vatrogasnih odijela, kaciga, zaštitnih rukavica, naočala zaštitnih čizmi, i svjetiljki za 12 interventnih vatrogasaca a u svrhu gašenja požara u zatvorenim prostorima , te nabavka dišnih aparata.

To zasigurno se nebi ostvarilo da nije bilo onih koji su u tome najviše pomogli kao što su na prvom mjestu Općina Smokvica, Županija Dubrovačko-neretvanska, VZDNŽ, DUZS. Ovdje također moramo spomenuti doprinos člana-vatrogasca Antu Baničevića Mikuleto koji je za vrijeme svog boravka u Australiji animirao naše iseljenike koji tamo žive, da nam svojim prilozima pomognu oko nabavke potrebne opreme. Ta inicijativa je donijela donaciju u iznosu od 5000 dolara.

DVD Smokvica na temelju donesene odluke o rashodu dotrajalih i neispravnih vozila, ista vozila su se kroz nekoliko akcija članova društva , izrezala i prodala ovlaštenoj firmi za otkup starog željeza te od dobivenih novčanih sredstava također kupila potrebna oprema. DVD Smokvica nema vlastiti prostor tj vatrogasni dom  i pored te činjenice odrađuje sve ono što kao društvo mora, te protupožarno djelovanje nikada nije bilo upitno. Pored sudjelovanja u gašenju požara na području Općine Smokvica, sudjeluje i na drugim područjima kako otoka Korčule i poluotoka Pelješca tako i šire.

Danas DVD Smokvica broji ukupno 63 člana od toga 20 operativnih, 25 izvršnih, te 18 djece i mladeži. U proteklom razdoblju ovo društvo je sudjelovalo na tri županijska natjecanja sa ekipom djece, mladeži i muškom „A“ ekipom te ostvarilo pravo za državna natjecanja na kojima se također sudjelovalo i to: 2012. godine u Zadru sa muškom „A“ ekipom i 2014. godine u Čakovcu sa ekipom mladeži. Osim toga se sudjelovalo na 3 memorijalna takmičenja sa muškim i ženskim „A“ ekipama u SV.Ivan Zelina i u Zaprešiću.

U prosincu 2015 godine na poziv i u organizaciji europarlamentarke gospođe Ruže Tomašić članovi ovog društva zajedno sa predstavnicima ostalih DVD-a s otoka Korčule i članica crvenog križa, su posjetili Europski parlament u Strasbourgu. S njima su također bili i žup.vatrg.zapovjednik S.Simović, zap.JVP DBK Stjepko Krilanović. Tom prigodom gospođa Ruža Tomašić zahvalila je vatrgascima na požrtvovnosti i hrabrosti u gašenju požara na Korčuli i Pelješcu.