SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

Kandidacijske liste- Lokalni izbori 2021.

U skladu s odredbom čl. 26. st. 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Smokvica dana 30. travnja 2021. godine u 12:00 sati, objavljuje sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova predstavničkog tijela jedinice i pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu predloženih kandidatura za izbor općinskog načelnika.

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SMOKVICA

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR NAČELNIKA OPĆINE SMOKVICA

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE SMOKVICA

Od trenutka ove objave počinje teći rok od 48 sati za podnošenje prigovora nadležnom izbornom povjerenstvu.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE SMOKVICA

A A A

Moto Klub Korčula nastao je razdvajanjem Moto Kluba Korkyra Riders na dva dijela nakon 8 godina suradnje. Dvije najvažnije godišnje manifestacije kluba MK Korkyra Riders; Moto Party te Karavana "Zajedno u ratu, zajedno u miru" Prevlaka-Vukovar; projekti su bivših članova koji su osnovali klub MK Korčula. Te dvije manifestacije sada su u organizaciji Moto Kluba Korčula.

MK Korčula poznat u cijelom Hrvatskoj, ponajviše po Karavani "Zajedno u ratu, zajedno u miru" Prevlaka-Vukovar gdje bikeri iz cijele zemlje vožnjom na motociklima od Prevlake do Vukovara kroz cijelu Hrvatsku odaju počast gradu Heroju i svima koji su dali svoj život za domovinu. Uz to, klub svaku godinu u zadnjem vikendu mjeseca kolovoza organizira Moto Party na Banova zemlji u Smokvici, koji je jedan od najvažnijih događanja u našoj Općini i donosi veliki doprinos i reklamu Smokvici.

Za predsjednika kluba izabran je Đani Radovanović, dok dužnost dopredsjednika obnaša Nikola Baničević.

Na znaku kluba dominiraju prekriženi mač (simbolizira vitešku igru Kumpanjiju) te klip motora. Iza njih u pozadini je otok Korčula. Klub je prilikom osnivanja imao šest članova. Danas ima članove iz svih djelova Hrvatske pa i iz susjednih zemalja. Žene su ravnopravno zastupljene u MK Korkyra riders, što znači da pored vozačica motorkotača i supruge članova kluba mogu biti punopravne članice.

Treba naglasiti i to da financijska sredstva zarađena na susretima koriste jedan mali dio za funkcioniranje kluba, dok veći dio ide isključivo u dobrotvorne svrhe i pomaganje ostalim neprofitnim organizacijama u Općini Smokvica.