SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:

Općina Smokvica
Smokvica 80
20271 Smokvica


Telefon:  020 831 066, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
  

RAD SA STRANKAMA:


Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati

   
A A A

Poštovani,

Ovime Vas podsjećamo kako je zabranjeno samostalno odlaganje kućnog i tkz. glomaznog otpada na deponiju Ugrinovica. One građane i pravne osobe koje imaju potrebu odvoza glomaznog kućnog otpada (tj. onog koji ne ide u kontejnere za odvoz smeća) na Ugrinovicu, ovime pozivamo neka to prijave u naše društvo Krublić d.o.o. na telefon 831-373 i taj glornazni otpad bit će odvezen s našim vozilom na deponij, bez naplate troškova prijevoza.

Postupanje protivno ovoj obavijesti predstavlja prekršaj koje će nadležno tijelo sankcionirati.

Nadamo se da ubuduće neće dolaziti do nepravilnosti kod odlaganja otpada i da će te poštivati navedene upute, a na naše međusobno zadovoljstvo.