SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A
 
 
Na temelju  odredbi članka 33.Statuta Općine Smokvica “Službeni  glasnik Općine Smokvica” br. 3/09 ,22/13, 6/18), s a z i v a  se 6. sjednicu  Općinskog  vijeća  Općine Smokvica, za dan,
 
26.travnja 2018. g. ( četvrtak )
u  Vijećnici Općine Smokvica
s početkom u  19,00 sati

Za sjednicu se predlažem sljedeći D n e v n i      r e d: 
  • Informacija načelnika o početku radova na izgradnji Muzeja zlata i srebra Smokvice;