A A A

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Smokvica

 

29.siječnja 2018. g. (ponedjeljak)
u  Vijećnici Općine Smokvica
s početkom u 18 sati

DNEVNI RED:

1.Usvajanje zapisnika 4.sjednice Općinskog vijeća;

2.Prijedlog Zaključka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika;

3.Prijedlog Statutarne odluke o izmjena i dopuna Statuta Općine Smokvica;

4.Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Općine Smokvica;

5.Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Smokvica; PRILOG

6.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Općinskim porezima Općine Smokvica;

7.Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva puta na dijelu čest.zem.4155/91 k.o. Smokvica;

8.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Općine Smokvica;

9.Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Smokvica za 2018.g.:Glavnu skupnu Nagradu Narodnoj glazbi Smokvica ;

10.Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Smokvica za 2018.g.:Nagradu Općine Smokvica Ivanu Pecotiću iz Smokvice;

11.Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Smokvica za 2018.g.:Nagradu Općine Smokvica Ivanu Koruniću iz Smokvice;

12.Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Smokvica za 2018.g.:Nagradu Jakši Pecotiću iz Smokvice;

13.Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Smokvica za 2018.g.Nagradu Općine Smokvica Damiru Pecotiću iz Smokvice;

14.Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Smokvica za 2018.g.Posthumnu Nagradu Općine Smokvica Milivoju Tomašiću;

15.Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Smokvica za 2018.g.:Posthumnu Nagradu Ivanu Radovanović Poša ;

16.Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Smokvica za 2018.g.:Zahvalnicu Općine Smokvica gđi. Boel i Kaj Theman iz Švedske.

 

SVAKA TOČKA DNEVNOG REDA JE UJEDNO I POVEZNICA NA RADNE MATERIJALE ZA SJEDNICU. KLIKOM MIŠA NA POJEDINU TOČKU MOŽETE PREEUZETI MATERIJALE U PDF OBLIKU.